วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ที่ดินอุดรราคาถูก ท้ายซอยพรมประกาย 6

Best Blogger Tips
  • Stumble This Post
  • Save Tis Post To Delicious
  • Share On Reddit
  • Fave On Technorati
  • Buzz This Post
  • Tweet This Post
  • Digg This Post
  • Share On Facebook
Blog Gadgets
ที่ดินอุดรราคาถูก ท้ายซอยพรมประกาย 6

✿✿✿


ที่ดินตั้งอยู่ท้ายซอยพรมประกาย 6 ต้นซอยเป็นโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ 


ใกล้ สถานที่สำคัญ สนามบินอุดรธานี ,โลตัสนาดี ,บิ๊กซี ,สถานบันวิทยาลัยพลศึกษา โรงเรียนอุรพิทยานุกูล,โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
,โรงเรียนสตรีราชนูทิศ,โรงพยาบาลอุดรธานี


เนื้อที่ 3 งาน 14 ตารางวา ในราคา 8 ล้านบาท

งดรับนายหน้า  ที่ดินนี้เหมาะสำหรับ ลงทุน ทำหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเมน เก็บไว้เพื่อลงทุน